BrecknockSinfonia/Hafan

engsmall.gif cymsmall.jpg

Croeso i fyd Sinffonia Brecknock

Sinffonia Brecknock, cerddorfa pen i gamp sy'n gwasanaethu Aberhonddu a'r cylch.

Sylfaenwyd y sinffonia gan y cerddor disglair Mark Foster yn haf 1999 pan symudodd i'r ardal. Â'i fryd ar drefnu cyngherddau lleol, gwahoddodd amryw ffrindiau cerddorol i gyfrannu. Yn fuan datblygodd y gerddorfa i chwarae rhan bwysig ym mywyd cerddorol Aberhonddu a'r cylch.

Arol marwolaeth Mark yn 2007 bu llawer arweinydd wrth y llyw yn cynnwys James Slater a Roger Langford. Mae Michael Bell, a arweiniodd y pedwar cyngherdd diwethaf, wedi cytuno i barhau yn y swydd am y tymor nesaf.

Mae'r gerddorfa yn gymysgedd o chwaraewyr proffesiynol, athrawon offerynnol, ac amaturiaid safonol o dde Cymru a'r gororau. Perfformir pedwar cyngherdd y flwyddyn, fel arfer yn Aberhonddu ond o dro i dro mewn lleoedd eraill. Ymunir a Chôr Siambr y Gororau" am ambell i gyngherdd.

Trefnir y gerddorfa gan bwyllgor dan gadairyddiaeth Janet Foster, gweddw Mark. Cefnogir y gerddorfa yn gyffredinol ac yn ariannol gan "Ffrindiau Sinffonia Brecknock".


filler